Priser

De flesta kunder tycker det känns jobbigt att inte veta hur mycket Sprintinvest priserredovisningen kommer kosta. Vi har därför tagit fram fasta priser baserat på antalet verifikationer per månad. Då vet du i förväg hur mycket du ska betala. Du som kund väljer själv om du vill ha fast pris eller timdebitering.

Timarvode: 390 kr
Minsta debiterad tid är 15 minuter

Fasta priser:
Mindre än 30 verifikationer   550 kr
Mindre än 60 verifikationer  1.000 kr
Mindre än 100 verifikationer 1.450 kr

Vad ingår i priset?
Vi ser till att du får en effektivekonomisk kontroll på allt det löpande ekonomiarbetet från bokföring till löner och månatliga skattedeklarationer. Varje månad får du ett lättöverskådligt rapportpaket som ger dig bra kontroll på bland annat resultatet och likviditeten i ditt företag.

  • Löpande redovisning för månaden
  • Upprättande av skattedeklaration
  • Resultat / Balansrapport
  • Gratis telefonrådgivning
  • Ingen tillkommande kostnad för backup och ekonomiprogram

I priset ingår inte följande

  • Sortering av material (spara pengar och sortera dina papper själv)
  • Kommunikation med myndigheter (ex. skattverket). Eftersökning av material som ej medföljer (ex. konto utdrag från bank), när vi måste söka kompletteringar.

Vi debiterar ett timarvode på 390 Kr/timme för det som inte ingår i den fasta kostnaden. Vi debiterar per 15 min. Som kund sparar du således mycket pengar på att exempelvis själv sortera ditt material i datumordning och se till att samtliga dokument för månaden finns med.

Minipris
För dig som lämnar ett helt års bokföring på en gång, och redovisar moms en gång per år.Business documents

0 – 100 verifikationer 2.000 kr

100 – 200 verifikationer 2.600 kr

200 – 300 verifikationer 3.100 kr

Bokslut Aktiebolag
(inkl. årsredovisning)
2.200 kr

Deklaration Aktiebolag
1.000 kr

Bokslut Handels-/kommanditbolag
2.900 kr

Deklaration Handels-/kommanditbolag
1.990 kr

Deklaration enskild firma
(inkl. bokslut)
3.400 kr

Bokslut enskild firma
2.790 kr

Lönearbete
(inkl. lönespecifikation, skattedeklaration, bokföringsunderlag)
69 kr / mån / anställd

Kontrolluppgift
1.300 kr

Faktura service
(skapar och skickar dina fakturor åt dig)
Enligt överrenskommelse

Betalningsservice
(sköter dina betalningar och ev. löner)
Enligt överrenskommelse